Pokus o dobytí Děvína

09.02.2014 08:00

 

Dobyli jsme Kozí hrádek, Kočičí skálu i Sirotčí hrad, na Děvín jsme však stále nedosáhli...

Dne 9.2.2014 se skupinka odvážlivců z Brna pokusila zdolat (nejen) vrch Děvín. Původní plánovaná trasa výletu je na obrázku.

Počasí nám dvakrát nepřálo a pro některé z nás byla bahenní lázeň, kterou nám připravilo, trochu neočekávaným zážitkem... Z důvodu deště byl výlet na přání účastníků ukončen v Klentnici na obědě.